اخبار انجمن

ر مرداد ماه سال 97 ششمین کنگره بین المللی درد با حضور بر گزار گردید  که مورد استقبال اسانید و علاقه مندان به این رشته قرار گرفت برای دیدن عکسهای مربوط به کنگره می توانید اینجا را کلیک کنید

-در  بهمن ماه 96 کارگاه بلوکهای عصبی اندام فوقانی و تحتانی با سونوگرافی برگزار شد جهت مشاهده عکسهای برنامه اینجا را کلیک کنید