شرایط عضویت در انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران :
1- کلیه اعضا باید  دارای مدرک تخصص بیهوشی باشند
تبصره: دستیاران بیهوشی طبق تصمیم  هیئت مدیره می توانند قبل از فارغ التحصیلی عضو انجمن شوند
2- پرداخت هزینه سالانه عضویت که این مبلغ در سال 97 برای متخصصین بیهوشی 150000 تومان و برای دستیاران مبلع 80000 تومان می باشد
3-پر کردن فرم عضویت انجمن  و ارسال مدارک