کنگره درد و بیهوشی موضعی ایران
25 تا 28 بهمن 1401
فرصت ارائه مقاله
به پایان رسید
اینجا کلیک کنید
قبل
بعدی

کنگره درد و بیهوشی موضعی نهمین کنگره سالیانه و هفتمین کنگره بین المللی است که در مورد درد و اداره ان توسط انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران  برگزار میشود
خدای را سپاس  که پس از چند سال با از بین رفتن پاندمی کورنا فرصتی پیدا شود تا مجددا همکاران علاقه مند به رشته درد بتوانند در کنار یکدیگر به ارتقا علم خود و رشته درد کمک کنند

دکتر سعید رضا انتظاری دبیر اجرائی
دکتر محمود رضا آل بویه ریاست کنگره
دکتر مهران رضوانی دبیر علمی

دکتر مسعود محسنی همکار دبیر اجرائئ

دکتر مریم ظفرقندی همکار دبیر علمی