کنگره درد و بیهوشی موضعی ایران
25 تا 28 بهمن 1401
فرصت ارائه مقاله
به پایان رسید
اینجا کلیک کنید
قبل
بعدی

شرایط ارائه مقاله

 

 
مفالات  پذیرفته شده در کنگره درد به صورت ارائه مفاله نوشتاری  و سپس سخنرانی(ضروری) در کنگره ارایه میشود  لذا باید :
1-ثبت  مقاله و مشخصات نویسنده  در سایت کنگره به عنوان  سخنران  مقاله انجام گردد
(برای ثبت مقاله  در سایت نیاز به مشخصات فردی و مدارک 1-شامل سی وی (رزومه )نفر اول (ارائه دهنده) مقاله 2-چکیده  یا ابسترکت  مقاله به زبان انگلیسی(در صورت عدم ارایه چکیده انگلیسی امکان ثبت مقاله در کتابچه کنگره نخواهد بود) 3-عکس نفر اول (ارائه دهنده) 4- فرمت دیجیتال مقاله به صورت ورد یا پی دی اف  به زبان فارسی ) می باشد
2- ثبت نام در سامانه اموزش مداوم (با شناسه 191111) به عنوان شرکت کننده توسط حداقل یک نفر(ترجیحا نویسنده اول ) از نویسندگان مقاله  در سامانه اموزش مداوم انجام گردد
الف- در صورتی که ارئه دهنده مقاله جزو گروههای هدف نباشد و یا ظرفیت سامانه اموزش مداوم پر شده باشد بدیهیست که امتیاز شرکت در کنگره به ایشان تعلق نمیگیرد ولی در صورت تایید مقاله میتواند پس از پرداخت هزینه شرکت در کنگره درب ورودی کنگره، ثبت نام جهت شرکت (بدون دریافت امتیاز باز اموزی) انجام دهد در این حالت فقط از امتیار ثبت مقاله در کتابچه و ارایه ان به عنوان فعالیت پژوهشی یا رزومه استفاده میگردد ب- ثبت نام یک نویسنده مقاله موجب عدم نیاز به ثبت نام دیگر نویسندگان جهت شرکت در کنگره نمیشود. برای هر مقاله درب ورودی کنگره فقط و فقط نویسنده اول به شرط ان که جزو گروههای هدف نباشد و یا ظرفیت سامانه اموزش مداوم پر شده باشد میتواند پس از پرداخت هزینه در کنگره شرکت کند دیگر نویسندگانبه شرط ان که جزو گروههای هدف باشند فقط از طریق سامانه اموزش مداوم میتوانند ثبت نام انجام دهند 3- رعایت استانداردهای مقاله مطابق با فایل راهنمای زیر: راهنمای استانداردهای مقاله در کنگره درد و بیهوشی موضعی ایران
امتیاز دهی مقاله کنگره چگونه است ؟ برای مقاله سه نوع امتیاز وجود دارد : الف -امتیاز باز اموزی شرکت در کنگره : این امتیاز فقط به گروه هدف تعلق می گیرد و بسته به رشته مربوطه بین 6 تا 20 امتیاز باز اموزی دارد در صورتی که نویسنده ارایه دهنده مقاله جزو گروه هدف نباشد امتیازی از این نوع تعلق نمی گیرد ب-امتیاز باز اموزی ارائه مقاله: 5 امتیاز باز اموزی برای ارائه مقاله محسوب میشود و فقط به ارائه دهنده (که نام ایشان در سایت کنگره به نام نویسنده اول یا ارائه دهنده ثبت شده باشد )تعلق میگیرد ج- امتیاز پژوهشی ارتقاء شغلی یا مرتبه : که به همکاران دانشگاهی تعلق میگیرد مقدار ان توسط مرکز پژوهشی دانشگاه مربوطه تعیین میشود این امتیاز به همه نویسندگان مقاله (صرفنظراز شرکت یا عدم شرکت در کنگره)تعلق میگیرد و ملاک ان وجود نام نویسندگان در کتابچه یا سی دی کنگره خواهد بود لینکهای مفید
راهنمای فرمت مورد قبول مقاله برای ثبت نام شرکت در در کنگره در سایت آموزش مداوم https://israpm.ircme.ir
برای ثبت مقاله و نام نویسنده در سایت کنگره اینجا را کلیک کنید برای دیدن گروههای هدف کلیک کنید