کنگره درد و بیهوشی موضعی ایران
25 تا 28 بهمن 1401
فرصت ارائه مقاله
به پایان رسید
اینجا کلیک کنید
قبل
بعدی

جهت ارتباط با دبیرخانه کنگره از راههای زیر میتوانید اقدام نمائید :

ایمیل

تلفن

        021-77627862 

                       09204470280