کنگره درد و بیهوشی موضعی ایران
25 تا 28 بهمن 1401
فرصت ارائه مقاله
به پایان رسید
اینجا کلیک کنید
قبل
بعدی

راهنمای شرکت در کنگره

شرکت کنگره با سه روش امکانپذیر است 

الف –  فقط شرکت در کنگره بدون ارائه مقاله یا پوستر 
در این حالت  در صورتی که از گروههای هدف باشید  فقط کافیست در سامانه آموزش مداوم  در برنامه کنگره با شناسه  191111 شرکت نمایید
در این حالت بر اساس رتبه رشته  6 تا 20  امتیاز باز اموزی کسب می نمایید 

ب- شرکت در کنگره همراه با ارائه(سحنرانی) مقاله
جهت اطلاعات بیشتر   در باره ارائه مقاله اینجا را کلیک فرمایید  

ج-شرکت در کنگره همراه با ارائه پوستر 
جهت اطلاعات بیشتر   در باره ارائه پوستر اینجا را کلیک فرمایید  

گروههای هدف کنگره درد

جهت اطلاع از گروههای و هدف و هزینه ثبت نام در سامانه اموزش مداوم اینحا را کلیک کنید