(فقط مخصوص اساتیدی که در مورد سخنرانی و عنوان هماهنگی صورت گرفته است )

سخنران عزیر با تشکر صمیمانه از همکاری شما در کنگره درد و بیهوشی موضعی 1401 لطفا چکیده و دیگر اطلاعات را در فرم زیر وارد بنمایید (فقط با وارد کردن مشخصات دیگر کادر چکیده ظاهر میشود )
پیشنهاد میشود برای راحتی کار ابتدا چکیده را در فایل ورد اماده و سپس در کادر چکیده کپی پیست بفرمایید